Wedstrijdreglement

Artikel 1: De Ronde wordt georganiseerd door de Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot.
Artikel 2: Aan deze Ronde mogen alleen inwoners van de voormalige gemeente Berkel-Enschot en Heukelom deelnemen.
Artikel 3: Personen die op basis van het voorgaande criterium minimaal één maal hebben deelgenomen, behouden levenslang het recht te mogen starten.
Artikel 4:   De Ronde wordt ieder jaar verreden op de maandag  tijdens de jaarlijkse kermis.
Artikel 5: Het parcours is als volgt: Start in de Molenstraat, vervolgens Burgemeester Brendersstraat, Berkelseweg, Durendaelweg, Heikantsebaan, Hoolstraat en Molenstraat.
Artikel 6: De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke, financiële of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit deelname aan de Ronde, noch door deelnemers of deelneemsters, noch door erden, of er moet sprake zijn van grove nalatigheid van de organisatie.
Artikel 7: Deze Ronde mag alleen verreden worden op een gewoon dames- of herenrijwiel met de navolgende bandenmaten: 26 x 1 3/8:  28 x 1 1/2:  28 x 1 5/8 x 1 3/8, zonder trapbeugels of zgn. clipless pedalen en zonder, dan wel geblokkeerd, versnellingsapparaat. Het is verboden op enigerlei wijze een hulpmotor te gebruiken. Racestuurmodel en racestuuraccessoires zijn niet toegestaan. Controle van de rijwielen vindt plaats voor aanvang van de wedstrijd door een daarvoor door de Stichting aangewezen persoon, bij voorkeur een fietsenmaker. Bij wisseling van rijwiel tijdens de wedstrijd wordt het nieuwe rijwiel na de wedstrijd aan een keuring onderworpen. Bij het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt de deelnemer/deelneemster gediskwalificeerd en vervalt het recht op de gewonnen prijzen en premies.
Artikel 8: Het dragen van een fietshelm is verplicht voor alle deelnemers.
Artikel 9: Het is deelnemers/deelneemsters ten strengsten verboden elkaar te hinderen of zich te laten voorttrekken. Overtreding van deze regels heeft diskwalificatie tot gevolg en recht op gewonnen prijzen en premies vervalt. Controleposten zijn op het parcours aanwezig.
Artikel 10: Motor-ordonnances zorgen tijdens de wedstrijd voor een goed verloop. Wanneer een deelnemer/deelneemster door de voorste motorrijder wordt gepasseerd dan krijgt deze een teken van hem dat hij of zij de wedstrijd moet beëindigen. De motorrijder geeft deze informatie door aan de jury. Niet opvolgen van deze aanwijzingen heeft diskwalificatie tot gevolg en het recht op gewonnen prijzen en premies vervalt.
Artikel 11: Elke deelnemer/deelneemster is verplicht te starten in de categorie waarin hij/zij is ingedeeld na inschrijving. Op het inschrijfformulier staan de categorieën aangegeven. Men mag slechts voor een categorie inschrijven.
Artikel 12: Wanneer een deelnemer/deelneemster vanwege leeftijd verplicht is in een andere categorie te starten dan het voorgaande jaar, moet hij/zij in die categorie uitkomen, ook wanneer hij/zij het voorgaande jaar winnaar was van de wisselbeker.
Artikel 13: Houders van een wedstrijdlicentie van de KNWU zijn uitgesloten van deelname.
Artikel 14: Aan deelnemers/deelneemsters wordt voor de start een rugnummer uitgereikt. Dit rugnummer moet op de rug van de deelnemer/deelneemster zodanig bevestigd worden dat het nummer goed leesbaar is voor de jury bij het passeren van de finishlijn. Dit is nodig voor het bepalen van gewonnen prijzen en premies.
Artikel 15: Uitsluitend in de categorie senioren, is één maal dubbelen toegestaan. Een renner wordt geacht te stoppen op het moment dat hij voor de tweede keer gedubbeld wordt door de renner die voorop rijdt.
De gedubbelde renner dient voorrang te geven aan de passerende koploper(s). Eventuele aanwijzingen van een motorrijder dienen strikt te worden opgevolgd. Op het moment dat de koplopers voor de laatste keer de finishlijn passeren, eindigt ook voor de gedubbelde renner zijn koers bij de eerstvolgende keer dat hij de finish passeert. Ook indien dit betekent dat hij minder dan 6 ronden heeft volbracht.
Artikel 16: De laatste nog in de wedstrijd zijnde deelnemer/deelneemster in elke categorie moet uiterlijk 10 minuten na de winnaar de finishlijn passeren, anders wordt hij/zij geacht te zijn uitgevallen.
Artikel 17: De rugnummers moeten bij de prijsuitreiking worden ingeleverd.
Artikel 18: Gewonnen wisselbekers moeten op verzoek van de Stichting ruim voor de volgende Ronde worden ingeleverd. De wisselbeker wordt eigendom wanneer een deelnemer / deelneemster deze beker drie achtereenvolgende jaren in dezelfde categorie wint.
Artikel 19: Zaken waarin dit reglement niet voorziet worden beslist door de Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot.

Laatste wijziging: 4 juni 2017
Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot

Scroll naar boven