Inschrijving kinderronde

Dikke Banden Race voor de kinderronde op 20 juni 2022

Uw Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel(s)

Uw Achternaam (verplicht)

Uw emailadres (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnr

Uw adres (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

Geboorte datum (jjjj-mm-dd verplicht)

LET OP!
Het dragen van een fietshelm is voor alle categorieën verplicht. Indien deelnemers niet zelf over een helm beschikken wordt bij de start een helm uitgereikt door de organisatie. Deze fietshelmen zijn beschikbaar gesteld door de Rabobank.

Akkoordverklaring
Ouder/Verzorger verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zich te onderwerpen aan het reglement van de Ronde van Berkel-Enschot. Dit reglement is in te zien via deze link.
Voor de start worden de fietsen van de deelnemers gecontroleerd of deze voldoen aan het hierover gestelde in het reglement. Van de eerste drie aankomenden van elke categorie gebeurt dit ook na de finish. Overtreding betekent onherroepelijk diskwalificatie.
Deelnemer verklaart voor eigen risico deel te nemen en de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor ongeval en/of geleden schade.
De verzekering van de deelnemer gaat voor de aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting Wielercomité Ronde van Berkel-Enschot